Arthona
Duurzame denkers

Rapportages

Met name de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is momenteel een onderwerp waar veel over gesproken wordt op het gebied van rapporteren. Onder de CSRD gaan alle bedrijven vallen die aan twee van de drie volgende criteria voldoen:

- de omzet is hoger dan €40 miljoen per jaar.
- een balanstotaal van meer dan €20 miljoen.
- meer dan 250 medewerkers (gemiddeld over een jaar) 

De bedrijven moeten in 2026 voor het eerst rapporteren over boekjaar 2025. Het is raadzaam om in 2024 al een start te maken met het implementeren van de CSRD. Vanuit Arthona kunnen wij u bijstaan in: 

1. Het samenstellen van een multidisciplinair team

2. Het maken van een dubbele materialiteitsanalyse met stakeholders

3. Een gap-analyse en roadmap maken

4. Bijdragen aan aanvullend beleid op duurzaamheid en de implementatie hiervan

5. Het opzetten van een rapportage framework

6. Strategie bepalen voor het verzamelen van data

7. Begeleiden bij gesprekken met de accountant over de implementatie van de CSRD

8. Het opzetten van daadwerkelijke rapportages en een cyclus van rapportages


 
 
 
E-mailen
Bellen
Info
LinkedIn